Jumlah Rakaat Shalat Tarawih : albahjah.or.id

Selamat Datang! Berikut adalah artikel jurnal tentang “Berapa Kali Shalat Tarawih”

Pengantar

Halo semua! Selamat datang di artikel jurnal ini yang akan membahas seputar “Berapa Kali Shalat Tarawih”. Dalam bulan Ramadan, shalat tarawih adalah salah satu ibadah yang sangat penting bagi umat Muslim. Shalat tarawih dilakukan setelah salat Isya dan merupakan ibadah tambahan yang dilakukan bersama-sama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.

Pada artikel ini, kami akan membahas berapa kali shalat tarawih idealnya dilakukan, apakah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan jawaban atas beberapa pertanyaan umum seputar shalat tarawih. Jadi, mari kita mulai!

Tabel: Jumlah Rakaat Shalat Tarawih

Tarawih Jumlah Rakaat
Tarawih Malam Pertama 8 Rakaat
Tarawih Malam Kedua 8 Rakaat
Tarawih Malam Ketiga 8 Rakaat
Tarawih Malam Keempat 8 Rakaat
Tarawih Malam Kelima 8 Rakaat
Tarawih Malam Keenam 8 Rakaat
Tarawih Malam Ketujuh 8 Rakaat
Tarawih Malam Kedelapan 8 Rakaat
Tarawih Malam Kesembilan 8 Rakaat
Tarawih Malam Kesepuluh 8 Rakaat
Tarawih Malam Kesebelas 8 Rakaat
Tarawih Malam Keduabelas 8 Rakaat
Tarawih Malam Ketigabelas 8 Rakaat
Tarawih Malam Keempatbelas 8 Rakaat
Tarawih Malam Kelimabelas 8 Rakaat
Tarawih Malam Keenambelas 8 Rakaat
Tarawih Malam Ketujuhbelas 8 Rakaat
Tarawih Malam Keduapuluh 8 Rakaat
Tarawih Malam Kedua Puluh Satu 8 Rakaat
Tarawih Malam Terakhir 8 Rakaat

FAQ tentang Shalat Tarawih

Apa itu shalat tarawih?

Shalat tarawih adalah shalat sunah yang dilakukan selepas salat Isya pada bulan Ramadan. Ibadah ini dilakukan secara berjamaah dan terdiri dari beberapa rakaat yang dilakukan secara berturut-turut.

Berapa kali shalat tarawih dilakukan dalam sehari?

Shalat tarawih dilakukan setelah salat Isya, dan biasanya dilakukan setiap malam selama bulan Ramadan. Dengan demikian, shalat tarawih dilakukan sekali dalam sehari.

Apakah jumlah rakaat shalat tarawih selalu sama setiap malamnya?

Ya, umumnya jumlah rakaat shalat tarawih tetap sama setiap malamnya, yaitu 8 rakaat. Namun, ada beberapa masjid yang melakukan tarawih dengan jumlah rakaat yang lebih banyak.

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan shalat tarawih?

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan shalat tarawih dapat bervariasi tergantung pada kecepatan melaksanakan shalat dan pemahaman jamaah. Secara umum, shalat tarawih dapat selesai dalam waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam.

Bolehkah menjeda antara setiap 4 rakaat shalat tarawih?

Jeda antara setiap 4 rakaat shalat tarawih tidak dianjurkan. Meskipun demikian, jika ada kebutuhan mendesak, seperti keperluan wudhu atau keadaan kesehatan tertentu, jeda boleh dilakukan dengan tetap menjaga konsentrasi dan kesakralan ibadah.

Kesimpulan

Dalam artikel jurnal ini, kami telah membahas mengenai “Berapa Kali Shalat Tarawih”. Shalat tarawih dilakukan sekali dalam sehari, setelah salat Isya, selama bulan Ramadan. Jumlah rakaat shalat tarawih umumnya adalah 8 rakaat, namun bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan masjid atau pemimpin shalat. Semoga artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang shalat tarawih bagi Anda. Selamat menjalankan ibadah tarawih dan selamat beribadah di bulan Ramadan!

Sumber :